Som om Gud ikke finnes

malm cover

Utgitt i 2015 | Oversatt av Hans Ivar Stordal | 9788293368090

Pocket 149,- Innbundet 349,-

Del boken

Malm analyserer den skandinaviske kristenhet så treffsikkert at jeg knapt har lest maken.
Tarjei Gilje, redaktør i Dagen


Færre går i kirken. Og selv vi som går der, lever lett vår hverdag som om Gud ikke fantes. Hvordan havnet vi her, og hvor går den smale veien nå? Magnus Malm byr som før på skarpe analyser, talende eksempler, levende bibelbruk og sjelesørgerisk varme.
Knut Grønvik, sokneprest og forfatter

 

Hvorfor vender stadig flere ryggen til Gud og kirken? Hvorfor slutter folk å tro på Gud? I vårt samfunn er oppslutningen om kirken dalende, samtidig kan det være ubehagelig for kirkens folk å diskutere hvorfor det er slik.

Denne boken er et skrevet i overbevisning om at kirken har alt å vinne på å snakke i klartekst om sekulariseringen. Hvis en person forlater Gud, har hun grunner til å gjøre det, og kirken skylder å respektere og lytte til henne. Å forakte eller dømme forsterker bare sekulariseringen og stenger for en dialog som er livsviktig for begge parter. Som om Gud ikke finnes er begynnelsen på en samtale og et forsøk på å forstå.

 

 

Utdrag fra boken:

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så kom mennesket og sekulariserte alt sammen.

Dette korte sammendraget av verdenshistorien vekker helt motsatte reaksjoner, avhengig av hva man tenker om Gud. Noen føler lettelse, som om de har blitt fridd fra et åk. Andre føler sorg, som om de har mistet en sammenheng.

Men også innenfor disse to gruppene vil det finnes store forskjeller. For enkelte kan et åk hovedsakelig være et symbol på en verden vi ikke lenger lever i, en udramatisk konstatering av at vi nå har bedre måter å frakte ting på. Det er litt som på museum: «Gammelt bæreredskap, ikke rør gjenstanden.» For andre kan åket representere en ytterst personlig erfaring, der gnagsårene etter en undertrykkende religiøsitet fremdeles svir og hemmer bevegelsesfriheten.

Blant de sørgende vil reaksjonene spenne fra en vag følelse av noe som fantes en gang, et dunkelt minne som vekker vemod og lengsel … til en åpenlys fortvilelse over tingenes tilstand: Hvordan skal vi klare å snu sekulariseringen? Hva vil skje med kirken? Har Gud glemt oss?

 

Magnus Malm

Malm portrett

Magnus Malm (f. 1951) er svensk forfatter, foredragsholder og tidligere journalist og tidsskriftredaktør. Han jobber til daglig med retreater og veiledning, og har gjennom en årrekke vært sentral i retreat-bevegelsen i Norden. Malm har skrevet en rekke bøker, mange av dem er oversatt til flere språk. Som om Gud ikke finnes er hans niende bok på norsk.